Wojciech WESOLEK DESIGN - official website.

DOWNLOAD (12-07-2020)

Tutaj możesz pobrać publikacje o charakterze naukowym, projektowym i artystycznym, które są częścią mojej pracy jako pracownika uczelni. Współautorzy tekstów są wymienieni w poszczególnych plikach. Dostęp do tych treści jest darmowy i nielimitowany.

- ”Dolnośląski bon na innowacje - prace B+R nad katamaranem CX-550.” (PL)  (2020) --- w przygotowaniu

- ”Transfer wiedzy z programu Mozart do studentów Pracowni Projektowania Środków Transportu.” (PL)  (2020)
--- w przygotowaniu

- ”Wstęp do malarstwa projektowego.” (PL) (2020) --- w przygotowaniu

- ”CX-12T- prace koncepcyjne nad adaptacją katamaranu motorowego do nowych potrzeb inwestora.” (EN/PL) (2020)

- ”Badania nad nowoczesnymi koncepcjami wzorniczymi promu bocznokołowego oraz innowacyjny kontenerowiec na rzekę Odrę.” (PL) (2020)

- ”Jacht motorowy Rat 120 - opis projektu wzorniczego” (PL) (2019)

- "Specification of the research done during the Project: Reinforcement of the design potential of “Navicentrum” through modern industrial design service implementation." (EN) (2018)

- “Conceptual design as the part of designing process of the special purpose flat bottom boat”. (EN) (2014)