KONTENEROWIEC
KONTENEROWIEC rzeczny (2018)
Przedstawione poniżej prace badawczo-rozwojowe były wykonywane w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej . "MOZART" jest programem rozpoczętym w 2012 roku przez Radę Miejska Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. W ramach projektu miasto Wrocław udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin. Współpraca między naukowcem a firma Navishipproject S.C. ukierunkowana była na prace B+R nowoczesnych koncepcji wzorniczych jednostek pływających. Opracowanie finalnego projektu poprzedzone było stosownymi badaniami 2D i 3D.
Projekt wzorniczy może być rozwijany od strony technicznej w późniejszym okresie przez pracowników firmy. 

WIĘCEJ INFORMACJI
WNĘTRZE
Nadbudówka to głównie pomieszczenia dla załogi, kuchnia (w projekcie nazywana pentra), pralnia i ruchoma sterówka. Sterówka i maszt na dziobie statku opuszczane są podczas pływania pod niskimi mostami rzecznymi. Wejście do sterówki możliwe jest zarówno w pozycji obniżonej jak i podwyższonej. Wejście do korytarza prowadzącego do kajut znajduje się obu stronach burt. Na dziobie jednostki zaplanowano pomieszczenia badawcze dla 4 osób. Pomieszczenia te znajdują się w kontenerach mieszkalnych. W przyszłości można je także zdemontować i zyskać dodatkowe dwa miejsca na ładunek. Ciągi komunikacyjne między dziobem a rufą przeprowadzą wzdłuż obwodu całego statku. Przód kontenerowca dostosowany jest do pchania przed jednostką barki rzecznej. W firmie Navishipproject wstępnie opracowano plany barki dostosowanej do projektowanego kontenerowca.
DANE TECHNICZNE
Kontenerowiec służy do transportu kontenerów towarowych na długości rzeki Odry. Jego długość całkowita to 70 metrów, a szerokość to 9 metrów. Liczba przewożonych kontenerów TUE to 42 sztuki. Załoga liczy 3 osoby. Jednostka ma być zasilana gazem LNG. Dlatego na pokładzie zaplanowano miejsce na zbiornik gazowy w ramie kontenera. Na prezentowanym etapie projektowym założono, że zbiornik ten może być wymieniany na pełny lub też napełniany na pokładzie. Z racji wyboru napędu charakterystycznym elementem wystającym ponad statek jest ciśnieniowy zawór nadmiarowy, który musi znajdować się 10 metrów od wyjścia z nadbudówki i 10 metrów od wylotów spalin z silnika. Element ten jest cały czas szczegółowo opracowywany i nie określono jeszcze jego ostatecznej formy.
©2021 - WWDESIGN.EU