PCHACZ RZECZNY
PCHACZ RZECZNY na płytkie wody (2020)
Wzornicze prace B+R wspierające opracowanie prototypu innowacyjnego pchacza żeglugi śródlądowej stanowiącego odpowiedź na problemy żeglugowe związane z obecnymi, śródlądowymi drogami wodnymi. Projekt realizowany we współpracy z Navishipproject dla Stoczni Koźle w ramach dofinansowania UE (POIR.01.02.00-00-0102/19). Pomysł produkcji pchacza powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm zainteresowanych transportem śródlądowym towarów wielkogabarytowych. 

Głównym celem projektu jest zweryfikowanie i potwierdzenie koncepcji, zgodnie z którą możliwe jest zastosowanie pchacza o małym zanurzeniu w transporcie ładunków. Zadaniem pchacza będzie zapewnienie wykonania transportu przy minimalnych stanach wody. Pchacz ma zostać wykonany jako statek – płaskodenny – trzyśrubowy – z systemem balastowania, co w połączeniu nie występuje w tego typu statkach dostępnych na rynku. 

Kolejne badania przemysłowe będą dotyczyły przede wszystkim projektowania, analiz, modelowania i eksperymentów laboratoryjnych oraz prezentacji i badań prototypu w warunkach operacyjnych. Na etapie prac rozwojowych prototyp pchacza zostanie zaprezentowany i przetestowany w warunkach rzeczywistych. Po uzyskaniu pozytywnego efektu prac, Stocznia Koźle podejmie działania zmierzające do wdrożenia technologii budowy nowej generacji pchaczy.


WIĘCEJ INFORMACJI
WNĘTRZE
Wnętrze pchacza w znaczniej części stanowi maszynownia i dolne pomieszczenia zapewniające komfortową pracę i odpoczynek dla trójki załogi. Dwie symetryczne kajuty bliżej rufy, wyposażone są w łóżka, biurka i szafy na przedmioty osobiste. Kajuty połączone są wspólną łazienką z WC. Korytarz prowadzi do wyjść po obu stronach burt i do wszystkich pomieszczeń załogi. Bliżej dziobu znajduje się kajuta kapitańska, która jest obszerniejsza niż dwie pozostałe i posiada odrębną łazienkę. Pentra (kuchnia) to miejsce spotkań i sprzyjania wspólnych posiłków. Dlatego oprócz wyposażenia kuchennego, ważne jest także wygodne siedzenie i możliwość oglądania telewizji. Do podnoszonej sterówki można dostać się wyłącznie z zewnątrz statku. Jest to możliwe od boku w przypadku pozycji opuszczonej. Wejście do uniesionej sterówki możliwe jest po wejściu na dach nadbudówki i pokonaniu schodów, które prowadzą do tylnych drzwi.
DANE TECHNICZNE
Pchacz śródlądowy do pracy w zestawie z barką lub pontonem o ładowności od 100 do 400 ton, na których mogą być przewożone różne ładunki, w tym wielkogabarytowe przy zanurzeniu pchacza 0,6 m. Zadaniem pchacza będzie zapewnienie wykonania transportu na trasie od Brzegu Dolnego do Szczecina przy minimalnych stanach wody w Odrze. Wyposażenie nawigacyjne umożliwiać będzie całodobową żeglugę. Pchacz będzie wykonany jako statek trzyśrubowy, płaskodenny z nadbudówką i podnoszoną sterówką w rejonie dziobowym. Trzy układy napędowe z trzema śrubami pracującymi w dyszach oraz trzy sprzężone stery zapewniać będą dużą manewrowość. Sterówka będzie podnoszona i opuszczana przy pomocy mechanizmu napędzanego hydraulicznie. Pomieszczenia bytowe i sanitarne dla załogi (trzy osoby) usytuowane będą w nadbudówce bezpośrednio za sterówką z wejściem z pokładu na LB i PB. Maksymalna wysokość konstrukcji stałej wynosić będzie 4,4m nad płaszczyzną podstawową. Wszystkie elementy wystające ponad tą wysokość będą składane. Kadłub będzie wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości natomiast pokładówka i sterówka będzie wykonana ze stopów aluminium. 
©2021 - WWDESIGN.EU