PROM bocznokoowy (2018)
Przedstawiony poniżej prace badawczo-rozwojowe były wykonywane w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej."MOZART" jest programem rozpoczętym w 2012 roku przez Radę Miejska Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. W ramach projektu miasto Wrocław udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin. Współpraca między naukowcem a firmą Navishipproject S.C. ukierunkowana jest na prace B+R nowoczesnych koncepcji wzorniczych. Są to jednostki pływające, służące do przeprawy wodnej na wodach śródlądowych. Opracowanie finalnego projektu poprzedzone było stosownymi badaniami 2D i 3D. Projekt wzorniczy może być rozwijany od strony technicznej w późniejszym okresie przez pracowników firmy.

Projekt promu bocznokołowego dedykowany jest przygotowywanej i realizowanej obecnie przeprawie promowej na rzece Wiśle (na wysokości Solca Kujawskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim). W ramach projektu pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" przygotowano już cześć dróg dojazdowych.

WIĘCEJ INFORMACJI
WNĘTRZE
Sterówka znajduje się na prawej burcie. Wejścia do środka są umieszczone po obu stronach. Podobnie usytuowano pulpity sterownicze. Pozwala to zachować widoczność podczas podróży w obu kierunkach. Na środku pomieszczenia, między pulpitami znajduje sie stolik dla załogi. Fotele można obrócić do pozycji sterowania lub w kierunku stolika. Najlepsza widoczność podczas manewrowania promem zapewnia jednak pozycja stojąca. Na ścianie od strony bury znajduje się szafka stojąca o głębokości 40 cm i haczyki na ubrania załogi. Drzwi do sterówki otwierają się na zewnątrz. Dlatego pomieszczenie wydaje się odrobinę bardziej funkcjonalne. Stolik umieszczony od strony osi promu sprzyja sprawowaniu przez załogę kontroli nad bezpieczeństwem jednostki nawet w chwili przerwy w pracy. Przy stoliku umieszczono małą półkę na przedmioty osobiste załogi.
DANE TECHNICZNE
Prom służy do transportu zarówno pojazdów jak i osób. Na poziomie wjazdu do promu znajdują się miejsca dla pojazdów, siłownie, magazyny, toalety, miejsca do pozostawienia rowerów oraz miejsca wydzielone wyłącznie dla załogi, służące prawidłowemu działaniu promu, bezpieczeństwu i cumowaniu. Dojścia do pomieszczeń na tym poziomie prowadzone są wzdłuż ciągów komunikacyjnych po obu stronach promu. Na podwyższeniu, na prawej i lewej burcie (nad pomieszczeniami siłowni, toalet i magazynów) znajdują się miejsca siedzące dla pasażerów. Wejścia na górny pokład jest możliwe z czterech stron pokładu jednostki. Siedziska znajdują się pod dachem. Asymetrycznym akcentem bryły promu jest jedynie sterówka podniesiona ponad zadaszenie górnego pokładu (prawa burta) oraz szalupa ratunkowa umieszczona na przeciwnej burcie (lewa burta). Część zadaszenia w bliskości sterówki jest przeszklona w celu zapewnienia lepszej widoczności dla kapitana. 
Długość całkowita z otwartymi pomostami wjazdowymi ~ LC30,10 m. Długość konstrukcyjna L=24,00m. Szerokość całkowita Bc ~ 16.00 m. Szerokość konstrukcyjna B = 11.00 m  

©2021 - WWDESIGN.EU